Na čo sú tieto produkty určené?
Jednou z možností korekcie mimických vrások je aplikácia injektovateľných výplňových materiálov, tzv. „fillerov“ (angl. to fill = vyplniť). Tieto látky sa aplikujú buď priamo do kože alebo do podkožia. Biologické starnutie kože nie je ovplyvnené.

Je účinok týchto materiálov dočasný alebo trvalý?
Injektovateľné materiály sú buď s dočasným účinkom cca 1/2 roka až 1 rok (napr. Matridur, Matridex) alebo s trvalým účinkom (napr.Aquamid). Materiály s dočasným účinkom organizmus časom metabolizuje a preto sa ich účinok stráca. Materiály s trvalým účinkom organizmus zabuduje ako svoje vlastné tkanivo a ich efekt je trvalý.

Sú tieto materiály bezpečné?
V minulosti používané materiály boli často vyrábané na báze živočíšnych kolagénov, čím sa nedalo zaručiť absolútnu bezpečnosť materiálov z hľadiska prenosu niektorých druhov ochorení (napr. BSE). Dnes používané materiály (Matridex,Matridur,Aquamid) sú neživočíšneho pôvodu vyrábané synteticky, takže sú absolútne bezpečné z hľadiska možnosti prenosu ochorení zo zvierat. Materiály musia byť výrobcom samozrejme certifikované s v rámci EU s certifikátom CE.

Ako sa vykonáva aplikácia týchto preparátov?
Aplikácia sa vykonáva injekčnou formou, kde po dezinfekcii miesta aplikácie sa obvykle z niekoľkých vpichov aplikuje injektovateľný výplňový materiál. V snahe o minimalizovanie bolestivosti vpichov sa oblasť plánovanej aplikácie môže znecitliviť anestetickou masťou (napr.Emla). Možno však povedať, že pacientky aj bez jej použitia dobre tolerujú aplikáciu fillerov. Oblasť vpichu je následne chladená studeným obkladom, čo minimalizuje opuch v mieste aplikácie. Zákrok je vykonávaný ambulantne a pacientka po aplikácii odchádza domov.

Postačuje jedna aplikácia na dosiahnutie požadovaného efektu?
Všeobecne sú obvykle potrebné 2 sedenia, nakoľko pri prvej aplikácii preparátu je nutné vstreknúť primeranú množstvo injektovateľnej látky a „neprekorigovať“ ošetrovanú oblasť (napr. peru). Preto je vhodné v odstupe času, obvykle o 2 týždne, podať ďaľšiu dávku a docieliť tak presne požadovaný účinok preparátu. tento postup je vhodný najmä u nevstrebateľných materiálov (napr. Aquamid), kde v prípade podania neprimerane veľkého množstva preparátu počas prvého sedenia je problematické jeho odstránenie. Súhrnom možno povedať, že je vhodnejšie viacnásobné postupné podanie filleru v menších dávkach ako jednorázová nadmerná aplikácia.

Môžu sa po aplikácii fillerov vyskytnúť nežiadúce účinky?
Ak sa vyskytnú sú väčšinou iba mierneho stupňa a lokalizované na miesto aplikáci eúčinnosti. Môže sa objaviť začervenanie (erytém), opuch (edém), bolestivosť a mierne zakrvácanie (hematóm). Tieto symptómy obvykle spontánne zmiznú po 2-4 dňoch bez nuntosti akejkoľvek liečby.

Môžu sa na to isté miesto aplikovať rôzne druhy injektovateľných materiálov ?
K ošetreniu jednej oblasti ( napr. pery) sa nesmú použiť rôzne typy injektovateľných materiálov s trvalým účinkom. Môže sa však použiť nevstrebateľným materiál po použití vstrebateľnho materiálu, ak uplynul dostatočne dlhý čas na odbúranie vstrebateľného materiálu. Príklad : Žena si chce dať zväčšiť pery keďže si nevie presne predstaviť výsledok, rozhodne sa najskôr pre použitie injektovateľného materiálu s dočasným účinkom, aby vyskúšala či jej bude požadovaný výsledok (tvar a veľkosť pery) vyhovovať. Keďže je s výsledkom spokojná, rozhodne sa následne pre aplikáciu inejktovateľnho materiálu s trvalým účinkom. Tento bude možné v odstupe času použiť.

Matridur

Resorbovateľný preparát s dočasným účinkom cca 1/2 roka

Matridex

Resorbovateľný preparát s dočasným účinkom cca 1 rok

Aquamid

Neresorbovateľný preparát s trvalým účinkom