Operácie na ušniciach patria k najčastejším operačným zákrokom plastickej chirurgie. Riešia problematiku odstávajúcich alebo deformovaných ušníc, ktoré u pacienta často volávajú pocity psychického dyskomfortu (pocity menejcennosti, frustrácie, komplexov). Zákrok je možné vykonávať približne od 5. roku veku. V tomto veku je to však obvykle ešte iba prianie rodičov. Spolupráca s dieťaťom počas operácie je preto nedostatočná, častokrát až nemožná. Optimálny vek pre operáciu je 6.-7. rok veku, kedy si dieťa uvedomuje seba samého ako člena určitej sociálnej skupiny a samo sa dožaduje operačného riešenia. Počas operácie potom dostatočne spolupracuje, čo významne ovplyvňuje výsledný stav. Operačné riešenie je samozrejme možné aj u dospelých klientov. Výsledok operácie možno považovať za trvalý, celoživotný.

Predoperačná príprava :

  • 3 týždne pred op. zákrokom by pacient mal byť zdravý – t.j. bez infektu dýchacích ciest – neužívať antibiotiká (týka sa to hlavne detí)
  • 3 týždne pred operáciou neužívať lieky obsahujúce kyselinu acetylosalicylovú (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin apod.).
  • deň pred operáciou si umyť hlavu

Operácia :

Zákrok sa vykonáva na oboch ušniciach , menej často je upravovaná iba jedna ušnica. Štandardne je vykonávaný v lokálnej anestézii (v miestnom injekčnom znecitlivení), nakoľko počas operácie je vhodná spolupráca pacienta. V prípade žiadosti pacienta je zákrok možné vykonať aj v celkovej anestézii. Operačný rez sa vedie na zadnej strane ušnice – preto nie je viditeľný. Následuje úprava chrupavky a fixácia ušnice v želanej polohe. Po ukončení operácie je na hlavu naložená elastická bandáž stabilizujúca ušnice v správnej polohe.

Pooperačné obdobie :

Pacient odchádza v prípade operačného zákroku v miestnom znecitlivení ihneď po operácii domov do domácej starostlivosti. Ak je zákrok realizovaný v celkovej anestézii odchádza domov ráno druhý deň po operácii (v určitých prípadoch aj v deň operácie – podľa druhu použitého anestetika). Prvý preväz je v prípade nekomplikovaného priebehu vykonaný po siedmich dňoch a na ušnice je opäť naložená elastická bandáž . V prvých pooperačných dňoch sa doporučuje spať na chrbáte, aby sa zabránilo tvorbe jednostranných opuchov operovaných ušníc. Po ďalších siedmich dňoch je druhý preväz – odstráni sa elastická bandáž. Stehy obvykle nie je nutné odstraňovať, nakoľko sa používajú resorbovateľné (vstrebateľné) materiály. Nasledujúci deň je možné umyť hlavu, najlepšie nedráždivým detským šampónom. Doma a na noc sa ešte 3-4 týždne ušnice bandážujú elastickou športovou čelenkou, event. je možnosť zakúpiť si špeciálnu zdravotnú elastickú čelenku (klikni sem). Návrat do bežného života je možný prakticky ihneď, športové aktivity sa odporúčajú až po ďalších 3-4 týždňoch.

Popísaný stav vychádza z bežného pooperačného priebehu. Rekonvalescencia je však proces individuálny a závisí od individuálnych schopností hojenia organizmu každého jedinca i od svedomitosti prístupu pacienta.

Počas predoperačnej konzultácie Vám plastický chirurg odpovie na všetky Vaše otázky súvisiace s operačným zákrokom a oboznámi Vás aj s rizikom možných peroperačných a pooperačných komplikácií.